Kontakta oss: 0733-223 223

Instagram
Twitter

Är du en termometer eller en termostat?

När jag för några veckor sedan klev in i en hiss full av människor och hissdörrarna hade stängts bakom oss, infann sig den så typiska hisstystnaden. Då stämningen i hissen inte helt stämde överens med min personlighet, och då den nog egentligen var lite jobbig för alla inblandade, kom tanken att våga trotsa den rådande atmosfären i hissen. Plötsligt hör jag mig själv säga; ”Den pinsamma hisstystnaden har återigen infunnit sig…” Plötsligt sprack både munnar och ögon upp i lätta leenden. Även ett par hissflin bröt tystnaden. Var det för att jag var så fantastiskt rolig? Kanske snarare för att jag var otroligt
pinsam… Oavsett vilket, lyckades jag med bara några få ord och en mycket liten ansträngning att fulltständigt förändra atmosfären i hissen. Den stund som enligt gammal vana och tradition brukar vara stel, nervös och spänd, blev istället ett
trevligt minne för alla hissresenärer.

Är du en termometer eller en termostat?
En termometer känner av hur varmt eller kallt det är och anpassar sig sedan därefter. Termostaten känner också av hur varmt eller kallt det är, men istället för att anpassa sig efter värmetillståndet så gör termostaten allt som står i dess makt för att skapa den önskade temperaturen. På samma sätt finns det termometrar och termostater bland oss människor. Då vi samlas i olika konstellationer blir grupptemperaturen varierande. Vi kan i dessa situationer välja att antingen anpassa oss och smälta in, alternativt göra allt vi kan för att forma den gruppstämning vi önskar.

Atmosfären i hissar är inte det mest livsavgörande. Däremot har stämningen på en arbetsplats, i ett klassrum eller i en familj stort inflytande över den livskvalité och det resultat vi når i både nutid och framtid.

Vad varje arbetsplats, klassrum och familj behöver, är några stycken termostater. Några som har bestämt sig för att inte bara acceptera den rådande temperaturen utan för att vara med och skapa den uppmuntrande miljö vi alla behöver.

Ofta talas det om vikten av en positiv miljö. Men hur ska vi i vår strävan efter detta kunna förflytta oss från dröm till verklighet? Jag tror att en del av svaret är att vi behöver genomgå förändringsprocessen då vi som termometrar förvandlas till termostater. Låt ledaren i dig blomma ut!