Kontakta oss: 0733-223 223

Instagram
Twitter

Någon måste vara först

November månads inspirationsbrev från Visionsfabriken

Någon måste vara först…

Det sägs att friidrottsexperter fram till 1950-talet hävdade, att det inte var möjligt för människan att springa den engelska milen på under 4 minuter. Man menade sig ha gjort djupgående studier som visade på detta. Under många år hade experterna rätt men en dag kom en ung man som vägrade tro på deras utlåtanden. Denne man byggde upp en inre övertygelse om att det skulle gå att spränga fyra minuters-vallen. Med en tydlig vision av vad han önskade åstadkomma, påbörjade han den tuffa träningen och förberedelsen i sin strävan att nå sitt mål; att springa den engelska milen på under fyra minuter. Och visst, en dag lyckades han med bedriften som ansågs omöjlig då han 1954 kom i mål på 3 min 59.4 sek! Mannens namn var Roger Bannister och han skrev idrottshistoria.
Men nu kommer det som är så intressant med historien om Roger Bannister. Inom en tioårsperiod efter att han slagit rekordet, hade ytterligare 336 löpare klarat fyraminutersgränsen. Under hundratals år tillbaka, så länge man fört statistik inom friidrotten, sprang ingen en engelsk mil på under fyra minuter. Och så, på bara tio år lyckades över 300 personer att göra det!
Det är uppenbart att hindret för att springa den engelska milen på under 4 minuter, inte främst var ett fysiskt hinder utan en mental begränsning. Vad är fysiska hinder och vad är mentala begränsningar i dina förhoppningar och drömmar?

Det är viktigt för ledare att våga ha en personlig övertygelse och att våga handla i enlighet med den.
Låt historian om Roger Bannister inspirera dig att sikta högt!
Kanske går just du till historien som den som trotsade status quo och gjorde det som alla sa var omöjligt.

Vad finns det för hinder i din värld som antingen du själv eller andra säger är omöjliga att övervinna?
Låt historian om Rodger Bannister inspirera dig att inte nöja dig med status quo.
Vårt samhälle står och faller med initiativtagande människor som trotsar utmaningar och problem.
Kanske ska just du gå till historien som en person som trotsade status quo och gjorde det som alla sa var omöjligt.

När en vision börjar ta form så mata den så att den växer sig stark.
Om du kan se det så kan du oftast skapa det.
Tala ut det och agera på det så kommer du nästan på ett skrämmande sett få se dess positiva konsekvenser.
Tala ut visionen så kommer du bli positivt överraskad av hur långt det tar dig mot målet.

Och kom ihåg att; En ledare hoppas inte på framtiden… En ledare formar den!

När man idag ser de Olympiska sommarspelen är det svårt att minnas att det bara är några årtionden sedan friidrottsexperter självsäkert deklarerade att ingen människa skulle kunna springa den engelska milen på under fyra minuter. Man menade efter djupgående studier att det var omöjligt för en människa att springa så fort.
Under många år hade experterna rätt men en dag kom en ung man som inte trodde på deras utlåtanden. Denne man byggde upp en inre övertygelse om att det skulle gå att spränga fyra minutersgränsen. I sin övertygelse och med en tydlig vision satte han igång med träningen som han hoppades skulle ta honom hela vägen fram till målet, att springa den engelska milen på under fyra minuter.
1954

I sin övertygelse och med en tydlig vision satte han igång med träningen som han hoppades skulle ta honom hela vägen fram till målet, att springa den engelska milen på under fyra minuter.
1954

Det är dags att sluta hoppas på framtiden och istället vara med och forma den.
En ledare hoppas inte på framtiden – En ledare formar framtiden.

Våga gå på dina visioner. Om du i en vision kan se något förverkligas framför dig, så kan du också för

Ledare hoppas inte på framtiden – De formar den!