Kontakta oss: 0733-223 223

Instagram
Twitter

Gräshoppa eller Grässittare?

Gräshoppa eller Grässittare?

Våren har börjat ta fäste och naturen påminner på alla sätt om att sommaren är nära. I det gröna frodas livet. Insekterna, som än en gång överlevt vintern, dyker upp som från ingen stans. Bland alla jobbiga sommarinsekter, från blodsugande mygga till irriterande fluga, finns dock en som är viktig för att sommarfriden till fullo ska infinna sig. Nämligen gräshoppan, och dess sköna gnisselljud, de där ljumma sommarkvällarna. Är kanske du också en av dem som fångat några av dem och satt dem i en liten burk?

Om man sätter gräshopporna i en glasburk med ett genomskinligt lock kan man utföra ett intressant test. Buuh! Skräm gräshopporna genom ljud och rörelse. De gör då kraftfulla hopp uppåt för att lämna burken. När de hoppar, slår de huvudena i det osynliga locket. Efter att proceduren har genomförts några gånger, slutar gräshopporna att hoppa. Därefter plockar man av locket. När man på nytt skrämmer gräshopporna, sitter de ”snällt” kvar. De har ju lärt sig att det inte tjänar någonting till att hoppa.

Vi människor sätter ibland osynliga lock över varandra. Tankar, värderingar och osanningar vilka blir likt lock, begränsningar i vårt sinne. Lock vi slår i när vi försöker göra något nytt, något annorlunda, något som ingen i vår omgivning gjort förut.
Vi kan inte se locken och inte heller förstå dem. Vi vet inte om det är en visdom eller en fördom, någon annans generöst delade erfarenhet eller en önskan om att inte heller vi ska lyckas med det denne någon misslyckats med. Dock har vi alla upplevt och vi har alla påverkats av, de där genomskinliga locken, vi ogreppbart dunkat skallen emot. Tillfällen då vi försökt ta steg framåt och vidare i den tillvaro vi hoppas är en möjligheternas värld.

”Det går inte, det kostar för mycket, det misslyckades sist, haha vem tror du att du är”… är populära slogans som genomsyrar vårt samhälle på alla plan och i alla riktningar.

När jag skulle starta företaget Visionsfabriken, sade nio av tio att det är svårt, nära omöjligt, att jag inte besatt kunskaper och erfarenheter nog att lyckas. Smällarna smattrade mot skallen så fort mina tankar blev ljud. En av tio sa dock att det är klart du kan det, kom ska jag lära dig! Som tur var, var jag dum nog, att lyssna på den ene framför de nio. Visionsfabriken är inne på sitt sjätte år och både rullar och växer stadigt. Det är vår, det frodas, jag är så glad att jag inte slutade hoppa.

Kanske är det dags för liv och grönska på ett nytt område i ditt liv? Kanske är det dags att lämna den ibland trygga glasburken, med de andra icke hoppande ”grässittarna”? Dags att samla kraft, mod och göra det där locksprängande hoppet ut i en värld där den bästa uppfinningen finns kvar att uppfinna, den vackraste tavlan finns kvar att måla, relationer kan repareras till toppskick, drömmar blir verklighet, en värld där det går, vi har råd, tredje gången gillt! Är din slogans melodi.