Kontakta oss: 0733-223 223

Instagram
Twitter

Vision är en bild av framtiden som skapar passion

En bekännelse; ja, det var jag som skapade kaos på hotellet. Ledsen att jag väckte dig! För jag inleder många dagar just så, inte för att jag vill, men för att jag måste. Jag har insett att det är det pris jag behöver betala, för att nå de resultat jag önskar för mina utbildningsdagar. På kontorets vägg hänger en skylt med orden ”You either sweat in preparation or bleed on the battlefield”. En för mig krass men ändå inspirerande påminnelse om vikten av att förbereda sig. Ångesten i tunga förberedelser kan få en att vilja ge upp, ändå kompenseras det väl av det utfall ett förberett slag på fältet ger. Eftersmaken av ett mindre repeterat framförande skapar i min bransch ett lidande långt värre än det tryck disciplinen orsakar vid förberedelserna. Därför står jag där på hotellen, röd i ögonen och gormar högt, ofta innan dagsljuset anlänt, för att värma upp min förmåga att kommunicera dagens idéer, lärdomar och verktyg.

På företags-, organisationers- och kommuners hemsidor, skyltas det vilt med visioner. I människohjärtan bärs förhoppningar och drömmar om vad framtiden ska föra med sig.
Visioner kan med sina ord dra igång världsvida revolutioner, men visioner kan också stanna vid en vacker tanke eller ett välformulerat stycke text. Visioner kan vara noggrant bearbetade och otroligt medvetna eller mer av en latent längtan. Att kunna lägga fram en vision, så att den skapar passion, kan vara ett av ledarens mest effektiva verktyg. Något vid ögonkontakten, via talet, genom texter, bilder, film och musik, måste slå an en ton vars vibrationer blir till vågor i rätt riktning.
En del människor kan bara uttala en idé eller peka på ett mål, så ställer sig folk i kö för att ge sitt fulla engagemang. Men för de flesta andra, precis som för mig, krävs det förberedelser och bearbetning för att mina idéer ska skapa den rörelse och den förändring jag önskar se med min verksamhet och mitt engagemang.

”…one thing is clear: if you can get people to accept and embrace and adore and cherish your ideas, you win. You win financially, you gain power, and you change the world in which we live.” Seth Godin

Vad är det då som skapar passion? Som föder lust och energi? Jag tror att utgångsläget måste vara att själv ha passion och att lyckas förmedla den för sin vision. Utöver det spelar en visionärs bakgrund stor roll. Det förflutna behöver underbygga förtroendet man söker för sin framtida ambition. När dessa ingredienser kombineras med idéer som väcker hopp om en bättre tillvaro, ja då är jag med på banan. Då jag får lyssna till reflektioner som ger ledtrådar för vägen mot mina drömmar, ja då sätts hjulen i rullning. Om bilder av framtiden presenteras på ett attraktivt sätt och går hand i hand med en trovärdig strategi, ja då kan man räkna med mitt intresse.

Oavsett vem vi är, vad vi gör eller vad vi har för mål, så har vi nytta av att kunna presentera våra tankar så att de föder liv och driv.
Underhåll och utveckla ditt redskap ”vision”, släpp fram din passion, ge dina idéer en chans och vem vet, kanske kommer just du att starta en revolution!

Elevrådsutbildning – Självkänsla – Kamratstödjare – Elevskyddsombud
Visionsfabriken utbildar dagens och morgondagens ledare