Kontakta oss: 0733-223 223

Instagram
Twitter

Starkt fokus när Linåkers elevråd går utbildning

13/11 -15   Lokaltidningen Landskrona/Svalöv   –

Koncentration är hög i aulan… Det är en teambildningsövning i en heldagsutbildning som bland annat handlar om elevers rättigheter, om hur ett elevråd fungerar och som ger tips och råd hur eleverna själva kan påverka sin skola.
– Ett stort elevinflytande vill vi ju ha, säger Mia Alemo, biträdande rektor. Elevrådsutbildning i Svalöv…

Läs mer om elevrådsutbildningen i Svalöv via följande länk:
http://landskrona.lokaltidningen.se/starkt-fokus-nar-linakers-elevrad-gar-utbildning-/20151113/artikler/712317682/1179