Elevskyddsombudsutbildning – fyra skolor i Alvesta 🙂

Jag möter vid mina elevrådsutbildningar många skolor där elevskyddsombuden är en del av elevrådet. Det är ofta en bra lösning som skapar en synergi-effekt mellan elevskyddsombudens speciella uppdrag och den elevdemokratiska kanalen. Med ett starkt samarbete dessa utvalda elever emellan, vinns de bästa möjligheterna för elevinflytandet.
Skolans uppdrag; att träna morgondagens demokratiska medborgare, ger tyngd åt elevrådets röst. Skollagens 4 kapitel och läroplanens 1 kapitel ger tydliga besked i frågan. Elevskyddsombuden i sin tur har sina särskilda lagstadgade rättigheter att regelbundet få framföra sina idéer till rektor samt den för eleverna unika möjligheten att får yttra sig i skyddskommittén. De ska dessutom få sina åsikter antecknade i dessa mötens protokoll. Se skolverkets föreskrift 2015:7.
Men så här i veckan stötte jag på en ny intressant variant i Alvesta kommun. Här provar en skola att låta elevrådsordföranden samt några ur elevrådsstyrelsen vara elevskyddsombud. Min första tanke var – ”wow, tänk vilken position för inflytande ordföranden sitter på! Vid en vidare reflektion ser jag både spännande möjligheter samt några eventuella baksidor att vara vaksam över med denna modell.

Eleverna har rätt att utse elevskyddsombud som förespråkar dem i arbetsmiljöfrågor. Det är inte alltid så lätt för skolor att få fram tillräckligt många elevskyddsombud eller att få till en bra organisation för deras arbete. Då i princip alla skolor har elevråd samt alltid någon form av struktur för dessa, löser det delvis utmaningen. Man får fram rätt antal elevskyddsombud och i alla fall en struktur för kommunikationen elevskyddsombuden och skolans elever emellan. För att i bästa mån nå målet om att elevskyddsombuden utses av eleverna, är det bra om det i elevrådets stadgar finns formulerat att ordföranden samt några ur elevrådsstyrelsen per automatik också blir elevskyddsombud.
En baksida med modellen skulle kunna vara att elevråd inte alltid fokuserar tillräckligt mycket på arbetsmiljön i en vidare mening, vilket skulle kunna leda till att den blir eftersatt. Ytterligare en risk är att ordföranden har fullt upp med att leda de projekt och processer som är vanligast vid elevrådsarbeten och därmed inte hinner med det viktiga elevskyddsombudsuppdraget full ut.
Å andra sidan kan modellen vara just lösningen som hjälper elevrådet att lyfta arbetsmiljöfrågorna lite mer i sitt arbete. Den skicklige ordföranden bör dessutom kunna lyfta in den aspekten i flertalet ärenden. Egentligen kan nog de flesta av elevernas önskemål om inflytande härledas till att bli en fråga om arbetsmiljö, och då sitter styrelsen på ypperliga kontakter och nätverk samt med slipade lagar i ryggen, för att kunna lyfta elevfrågorna så att de leder till ett reellt inflytande. Jag ser med spänning fram emot att få höra mer om hur det fungerar.
Tack för en trevlig dag! Det är alltid ett nöje att få möta engagerade och glada elever som är stolta över sin skola.

Ps Riktigt kul att vid denna elevskyddsombudsutbildning få möta elever som jag hade på en elevrådsutbildning för ett par år sedan. Man blev allt lite stolt då en elev begrundade att – ”då har jag ju faktiskt två olika diplom från Visionsfabrikens utbildningar.” Rock on! ds

Fräck tavla och härlig utbildningslokal! Följ Visionsfabriken på Instagram @grymmaelevrad