Bakgrund

Visionsfabriken startades år 2007 av Joel Sjövall i Malmö med syftet att vara med och stärka värdegrunden i Sveriges skolor. Inledande fokuserades det på livskunskapsföreläsningar samt kamratstödjarutbildningar men redan under år 2008 började vi få förfrågningar kring om vi kunde utbilda även skolornas elevråd. En elevrådshandbok skapades samt en utbildning där vår passion för värdegrund, ungt positivt ledarskap och elevrådets organisation var ledord, och det dröjde därefter inte länge förrän elevrådsutbildningarna blev en stor del av vår verksamhet.
Runt år 2013 började vi även få förfrågningar kring om vi kunde utbilda elevskyddsombud. Som alltid är det en stretch att sätta sig in i ett nytt utbildningsområde, men då det tangerar elevrådens arbete samt ligger under skolans demokratiuppdrag kunde vi efter en studieperiod snart lansera även en elevskyddsombudshandbok samt börja testköra dessa elevskyddsombudsutbildningar. Idag är även de en populär del av vårt utbildningsutbud och många skolor väljer att genomföra både vår elevråds- samt elevskyddsombudsutbildning i ett förmånligt utbildningspaket.
Under Visionsfabrikens alla år har diverse livskunskapsprojekt samt föreläsningar genomförts vilka under de senaste åren kokats ner till några välslipade föreläsningar på temana självkänsla, bemötande och attityder. Vanligaste formen för genomförande av dessa föreläsningar är värdegrundsdagar på en-tre halv eller heldagar med tillhörande reflektionsuppgifter samt teambuildingövningar. Visionsfabriken levererar både scheman för dagen efter önskade tidsangivelser samt allt arbetsmaterial för att på bästa sätt minimera skolornas extraarbete.
Idag jobbar vi med nära hundra skolor årligen varav med flera dagar på många utav dem och har mängder av viktiga erfarenheter och exempel att dela med oss av vid våra utbildningar. Väl mött!