Elevskyddsombudsutbilning

”Vem har utbildat de duktiga elevskyddsombuden?”
Arbetsmiljöverket vid  inspektion på skola i Malmö.

Under inspirerande former med föreläsningspass, teambuildingoch workshops, ser vi över elevskyddsombudets viktiga och meningsfulla funktion och uppdrag. Varför finns elevskyddsombuden, vilka rättigheter har de och hur kan de bidra till en positiv utveckling i skolan? Vi pratar igenom de områden man bör vara uppmärksam över såsom; den psykosociala arbetsmiljön, den fysiska och tekniska arbetsmiljön samt skolans organisation och elevernas delaktighet. 

Alla deltagare får var sin elevskyddsombuds-handbok samt diplom
för genomförd utbildning, ett fint tillägg i cv:t vid jobbansökningar. Välkomna till en utbildning där ni får höra inspirerande exempel från andra skolor, men också själva får hjälp med hur ni kan påverka just er skola!

100% nöjd kund garanti
Vi garantera att elevskyddsombudsutibldningen upplevs som både utbildande och uppmuntrande för så väl elever som personal samt att den ger en märkbar effekt ut i verksamheten.

 

Elevskyddsombudsutbildning grundutbildning

 

 Innehåll

 • Inspiration kring positivt ledarskap och demokratiskt engagemang
 • Genomgång av arbetsmiljölag, skollag och läroplan
 • Elevskyddsombudets rättigheter
 • Elevskyddsombudets uppdrag
 • Rektorns uppdrag
 • Konkret genomgång av arbetsmiljöns områden beskrivna med flertalet skolexempel
 • Engagerande teambuildingövningar med starka pedagogiska poänger
 • Workshopen skolkartan med övning i systematisk arbetsmiljöarbete
 • Förslag på årshjul samt 10 ”Kom ihåg!” för ett elevskyddsombud
 • Avslutningsvis får eleverna fem konkreta uppmaningar för hur de kan gå vidare med sitt elevskyddsombudsengagemang
 • Onlineverktyg för utvärdering av elevskyddsombudsarbetet

 

Elevskyddsombudsutbildning på årsbasis

För de skolor som kör elevskyddsombudsutbildningen årligen återkommande anpassas utbildningen efter antalet nya vs tidigare utbildningsdeltagare. De viktigaste grunderna upprepas och sedan blir det nya inspirerande skolexempel, nya teambuildingövningar och worshops. Vi ser till att utbildningen känns inspirerande och utvecklande för såväl era rookies som era pro´s.  

 

Elevskyddsombudsutbildning uppföljning

Innehåll

 • Halv-heldags uppföljning av elevskyddsombudsarbetet sedan utbildning
 • Fördjupningsutbildning efter önskemål från elever och skolpersonal
 • Elevpresentationer av elevskyddsombudsarbetet på skolan/skolorna
 • Uppföljning av de vid utbildningen utdelade uppdragen
 • Tid för arbete och planering av fortsatt arbete på skolorna under handledning av Visionsfabrikens utbildare och coach.