Elevskyddsombudsutbildning

”Vem har utbildat de duktiga elevskyddsombuden?”
Arbetsmiljöverket vid  inspektion på skola i Malmö.

Under inspirerande former med föreläsningspass, teambuildingoch workshops, ser vi över elevskyddsombudets viktiga och meningsfulla funktion och uppdrag. Varför finns elevskyddsombuden, vilka rättigheter har de och hur kan de bidra till en positiv utveckling i skolan? Vi pratar igenom de områden man bör vara uppmärksam över såsom; den psykosociala arbetsmiljön, den fysiska och tekniska arbetsmiljön samt skolans organisation och elevernas delaktighet. 

Alla deltagare får var sin elevskyddsombudshandbok samt diplom
för genomförd utbildning, ett fint tillägg i cv:t vid jobbansökningar. Välkomna till en elevskyddsombudsutbildning där ni får höra inspirerande exempel från andra skolor, men också själva får hjälp med hur ni kan påverka just er skola!

100% nöjd kund garanti
Vi garanterar att elevskyddsombudsutbildningen upplevs som både utbildande och uppmuntrande för så väl elever som personal samt att den ger en märkbar effekt ut i verksamheten.

 

Elevskyddsombudsutbildning grundutbildning

 Innehåll

 • Inspiration kring positivt ledarskap och demokratiskt engagemang
 • Genomgång av arbetsmiljölag, skollag och läroplan
 • Elevskyddsombudets rättigheter
 • Elevskyddsombudets uppdrag
 • Rektorns uppdrag
 • Konkret genomgång av arbetsmiljöns områden beskrivna med flertalet skolexempel
 • Engagerande teambuildingövningar med starka pedagogiska poänger
 • Workshopen skolkartan med övning i systematisk arbetsmiljöarbete
 • Förslag på årshjul samt 10 ”Kom ihåg!” för ett elevskyddsombud
 • Avslutningsvis får eleverna fem konkreta uppmaningar för hur de kan gå vidare med sitt elevskyddsombudsengagemang
 • Onlineverktyg för utvärdering av elevskyddsombudsarbetet

 

Elevskyddsombudsutbildning digital onlineversion

Sedan våren 2020 har vi fått många förfrågningar kring om vi genomför vår elevskyddsombudsutbildning digitalt. Efter att ha uppgraderat vår studio kan vi nu stolt erbjuda livesända digitala utbildningar av hög kvalitet. Inför utbildningen skickar vi er en låda med elevskyddsombudshandböcker och teambuildingmaterial, allt för att kunna genomföra våra populära beprövade utbildningar också via de digitala kanalerna. Elevskyddsombudsutbildningen går att genomföra både för den enskilda skolan, men också för flera skolor samtidigt och Visionsfabriken kan då som värd lyfta fram de olika skolorna live för varandra vid presentationer och redovisningar. För bästa upplevelse rekommenderar vi att elevskyddsombuden tar del av utbildningen tillsammans, med stor bild, bra ljud och stabil wifianslutning. Skolorna ansluter via webläsare, så inga kostnader för teknik tillkommer kunden. En för alla enkel lathund samt en anslutningslänk skickas ut i god tid och skulle något vara svårt att förstå erbjuds telefonsupport både inför och under utbildning.  

 

Elevskyddsombudsutbildning på årsbasis

För de skolor som kör elevskyddsombudsutbildningen årligen återkommande anpassas utbildningen efter antalet nya vs tidigare utbildningsdeltagare. De viktigaste grunderna upprepas och sedan blir det nya inspirerande skolexempel, nya teambuildingövningar och worshops. Vi ser till att utbildningen känns inspirerande och utvecklande för såväl era rookies som era pro´s.  

 

Elevskyddsombudsutbildning uppföljning

Innehåll

 • Halv-heldags uppföljning av elevskyddsombudsarbetet sedan utbildning
 • Fördjupningsutbildning efter önskemål från elever och skolpersonal
 • Elevpresentationer av elevskyddsombudsarbetet på skolan/skolorna
 • Uppföljning av de vid elevskyddsombudsutbildningen utdelade uppdragen
 • Tid för arbete och planering av fortsatt arbete på skolorna under handledning av Visionsfabrikens utbildare och coach.