Kontakta oss: 0733-223 223

Instagram
Twitter

Om Visionsfabriken

Visionsfabriken startades år 2007 av Joel Sjövall i Malmö, med syftet att vara med och stärka värdegrunden i Sveriges skolor. Idag utbildar vi elever och skolpersonal över hela landet inom områdena elevinflytande och värdegrund. Vi har ett stort fokus på elevrådsutbildningar och coachning av elevråd, men gör också flera elevskyddsombudsutbildningar, kamratstödjarutbildningar och värdegrundsdagar varje år. Genom vårt arbete har vi i snart 10 år motiverat barn och ungdomar till positiv förändring. I kombination med välutbildad personal och ett brett nätverk inom skola och kommun, kan vi med vår spetskompetens bidra till ett märkbart resultat i skolans kvalitetsarbete.

Visionsfabriken vill ge tro på drömmar och väcka visioner till liv.
Visionsfabriken vill uppmuntra och verka för positiva attityder och uppmuntrande miljöer.
Vår vision: Att träna dagens och morgondagens ledare för en bättre skola och en bättre värld.

Kontakta oss idag! 0733-223 223 kontakt@visionsfabriken.se

Våra föreläsare

Självkänsla