Elevrådsutbildning

Visionsfabrikens elevrådsutbildning är en rolig och utbildande heldag kring ämnet elevdemokrati och elevinflytande. Enligt läroplanen och skollagen ska eleverna få vara med och påverka sin vardag i skolan. En möjlighet att ta till vara på!
Schemat för dagen är en väl sammansatt blandning av inspiration, konkret utbildning, teambuilding och workshops. Till utbildningen får eleverna var sin elevrådshandbok samt ett diplom för genomfördutbildning, ett fint tillägg i cv:t vid jobbansökningar. Välkomna till en utbildning där ni får höra många inspirerande exempel från andra skolor, men också själva får hjälp med hur ni kan påverka just er skola.

Utbildningen finns i tre konkreta steg för alla de skolor som väljer att köra en utbildning årligen återkommande. Utbildningsinnehållet är då till 75% nytt för varje steg. Vi upprepar de viktigaste grunderna men annars är utbildningarna upplagda så att de ska kännas nya och inspirerande för såväl den nye som den tidigare utbildningsdeltagaren. 

Elevrådsutbildningen går att genomföra både för den enskilda skolan samt för flera skolor gemensamt. Priset är satt per skola för att alla ska ha möjlighet att genomföra utbildningen vare sig man är den lilla eller den stora kommunen/aktören.

För spännande exempel på elevrådsengagemang  läs gärna i bloggen under kategorin utbildning! 

100% nöjd kund garanti
Vi garantera att elevrådsutbildningen upplevs som både utbildande och uppmuntrande för så väl elever som personal samt att den ger en märkbar effekt ut i verksamheten.
 

 

Elevrådsutbildning digital onlineversion

Sedan våren 2020 har vi fått många förfrågningar kring om vi genomför våra elevrådsutibildningar digitalt. Efter att ha uppgraderat vår studio kan vi nu stolt erbjuda livesända digitala utbildningar av hög kvalitet. Inför utbildningen skickar vi er en låda med elevrådshandböcker och teambuildingmaterial, allt för att kunna genomföra våra populära beprövade utbildningar också via de digitala kanalerna. Utbildningen går att genomföra både för den enskilda skolan, men också för flera skolor samtidigt och Visionsfabriken kan då som värd lyfta fram de olika skolorna live för varandra vid presentationer och redovisningar. För bästa upplevelse rekommenderar vi att elevrådet tar del av utbildningen tillsammans, med stor bild, bra ljud och stabil wifianslutning. Skolorna ansluter via webläsare, så inga kostnader för teknik tillkommer kunden. En för alla enkel lathund samt en anslutningslänk skickas ut i god tid och skulle något vara svårt att förstå erbjuds telefonsupport både inför och under utbildningen.  

Elevrådsutbildning steg I

Innehåll 

 • Inspiration kring positivt ledarskap och demokratiskt engagemang
 • Genomgång av skollag och läroplan
 • Tips, trix och råd för hur man får till bra klassråd
 • Tips, trix och råd för hur man får till ett bra styrelsearbete
 • Engagerande teambuildingövningar med starka pedagogiska poänger
 • Workshopen ”Strategi för förverkligande av idéer”
 • Onlineverktyg för utvärdering utav elevrådsarbetet

Elevrådsutbildning steg II 

Innehåll

 • Upprepning av de viktigaste grunderna från elevrådsutbildning steg I
 • Fortsättning kring ämnet ledarskap och demokratiskt engagemang
 • Arbetsklimat och attityder
 • Marknadsföring av idéer – Att nå ut och nå fram med sin information
 • Nya engagerande teambuildingövningar med starka pedagogiska poänger
 • Workshop med filmskapande

Elevrådsutbildning steg III

Innehåll

 • Upprepning av de viktigaste grunderna från elevrådsutbildning steg I
 • Fortsättning kring ämnet ledarskap och demokratiskt engagemang
 • Fördjupningsarbete – Elevrådets stadgar
 • Strategier för förverkligande av idéer fördjupning
 • Nya engagerande teambuildingövningar med starka pedagogiska poänger
 • Q & A med Visionsfabrikens grundare Joel Sjövall 

Elevrådsutbildning uppföljning

 • Onlineverktyg för utvärdering av elevrådsarbetet efter utbildning ingår i utbildningskonceptet.
 • Det går också bra att boka oss för ett återbesök med uppföljning och coachning.

 

 

elevrådsutbildning
elevrådsutbildning