Vår vision

Visionsfabriken vill ge tro på drömmar och väcka visioner till liv.
Visionsfabriken vill uppmuntra och verka för positiva attityder och uppmuntrande miljöer.
Visionsfabriken vill träna dagens och morgondagens ledare för en bättre skola och en bättre värld.

Några tankar om Vision som ett av ledarens verktyg i en krönika av Joel Sjövall