Kontakta oss: 0733-223 223

Instagram
Twitter

Elevrådsutbildning

Under en engagerande heldags elevrådsutbildning (6h) behandlar vi frågorna om elevdemokrati, elevinflytande och elevledarskap. Målet med utbildningen är att den ska vara utbildande och uppmuntrande, för att eleverna ska få både verktyg och inspiration till elevrådsengagemang.

Dagens upplägg
Visionsfabrikens elevrådsutbildning är en välbeprövad mix av föreläsningar utifrån elevrådshandboken, inspiration, workshops samt roliga och poängrika teambuildingövningar.

Vi tittar på vad läroplanen, skollagen och arbetsmiljölagen har att säga om elevinflytande.

Vi går igenom hur man kan jobba med ledarskap inom demokratins ramar som elevrådsrepresentant i klass, elevråd, elevrådsstyrelse och skola.

Vi talar om hur man skriver protokoll, arkiverar och kommunicerar information mellan klassråd och elevrådsmöte samt andra parter.

Vi ger förslag på stadgar för elevrådet/elevrådsstyrelsen.

Vi delar inspirerande exempel från vad andra skolor har gjort.

Vi talar om vikten av att vara en god förebild i sin roll som elevrådsrepresentant.

Vi pratar om vad Vision är och hur man får en dröm eller önskan att bli verklighet genom ett målmedvetet och långsiktigt arbete.

Vi ger verktyg för hur man kan arbeta strategiskt och lägga upp en enkel men tydlig handlingsplan som möjliggör förändring.

Ibland går skolorna i en kommun tillsammans om en elevrådsutbildning. Då innefattar upplägget även ett utbyte av idéer, framgångar/motgångar samt presentationer de olika skolelevråden sinsemellan. Tid ges även för att nätverka genom lära-känna-övningar.

Önskas ett schema över dagsupplägget så kontakta oss på kontakt@visionsfabriken.se.

Elevrådshandbok – Alla elevrådsrepresentanter får en elevrådshandbok där de smidigt kan hitta stöd för hur elevrådsarbetet kan bedrivas och varför.
Exempelvis – Vad säger skolverket och lagarna om våra rättigheter som elevråd? – Vad är syftet med elevrådet? – Hur har man ett korrekt upplägg och genomförande av en dagordning samt elevrådsmöte? – Förslag på elevrådsstyrelsens stadgar… med mera…

Pärm till elevrådsutbildning
Diplom – Efter elevrådsutbildningen tilldelas eleverna Visionsfabrikens Diplom för att ha genomgått utbildning i – Elevrådets funktion och uppdrag – Demokratiskt engagemang – Strategiskt ledarskap – Styrelsens funktion och möten, samt – Teamarbete för framgång.
Diplomet skrivs under av Visionsfabrikens utbildare samt rektor eller elevrådsansvarig personal på elevernas skola.
Detta blir en fin merit att föra in i CV inför kommande jobbansökningar.

Läs om Visionsfabrikens Elevrådsutbildning  Elevråd fick råd om hur man förverkligar sina drömmar  Blekinge läns tidning 20140905