Kontakta oss: 0733-223 223

Instagram
Twitter

Alive and kicking

Plötsligt gör ett av de yngre lejonen en ansmygning mot de stora Eland-Antiloperna. Snart har avståndet kortats ner meter efter meter under några minuter av hög anspänning och adrenalinnivå hos både det jagande lejonet och hos mig som åskådare. Precis när situationen når klimax och tillslaget är nära, påminns både lejonet och jag om den tragiska verkligheten. Lejonens liv begränsas av djurparkens omgärdande 6 meters höga eltrådsförstärkta stängsel.

Fem år tidigare hade jag rest runt i Sydafrikas nationalpark Kruger och mindes mötet med lejonen där. Att få komma nära de majestätiska kattdjuren var en stor upplevelse på båda ställen, men det var samtidigt tydligt att något saknades hos lejonen på djurparken. Attityden i rörelsemönstret var annorlunda. Självförtroendet i både spaning, ansmygning och överfall skilde sig. Men mest av allt var det något i ögonen och ansiktsuttrycket som inte var detsamma. Blicken kändes inte levande. Det märktes att djurparkens konung saknade något, även om han inte viste vad. De äldre Lejonen i buren hade sedan länge anpassat sig medan de unga ibland gjorde halvtama jaktförsök. Det blev tydligt för mig att dessa lejon inte var ”Alive and kicking” som man säger ”over there”. Jag tror att de djupt inom sig kände att något inte stämde, att något inte var som det bäst kunde vara.

Känner du dig alive and kicking? Jag tror att det både kan vara så och kännas så!

Det handlar inte om att fly verkligheten eller att inte ta tjuren i hornen under livsdefinierande stunder. Stunder då vilka vi är, vad vi står för och vad vi är beredda att kämpa för genomgår eldprovet. Jag tror att alla vill känna att de är rätt person på rätt plats i rätt tid. Vi längtar efter att få känna mening och syfte med gnista i både ögon och hjärta.

Väl på plats i Sydafrika var jag tvungen att ta på mig nya glasögon, solglasögon då solen lös så starkt. Genom dem såg jag rätt lejon på rätt plats i rätt tid.

Det kan också vara nyttigt att ibland ta på sig ett par nya glasögon när man ser på sig själv och sin verklighet. Från en annan vinkel kan en ny sida av verkligheten visa sig.
Från den nya vinkeln kanske vi hittar syfte och mening med varför vi gör det vi gör och är det vi är.

Jag tror att vår längtan avslöjar en nåbar verklighet. Lyssna till ditt hjärta och släck aldrig den där vägvisande gnistan som vi alla har där inne. Följ den istället, och upplev hur du hittar ett liv där du känner dig fullt ut ”Alive and kicking”!