Elevrådsutbildning stärker elevernas inflytande

18/9 -14  Karlskoga Kuriren   – Under tre dagar denna vecka får elevrådsrepresentanterna på Möckelngymansiet och på högstadieskolorna i Karlskoga och Degerfors lära sig mer om demokrati, ledarskap och inflytande genom Visionsfabrikens elevrådsutbildning....
Ung i Bjuv-appen!

Ung i Bjuv-appen!

Vid en elevrådsutbildning med fyra skolor i Bjuv, fick jag under lunchen med några elevrådsrepresentanter och en lärare som också engagerar sig i ungdomsrådet, höra om ett spännande kommunikations-initiativ. Det hade diskuterats hur man skulle kunna få till ett bättre...