Efter att ha presenterat Visionsfabrikens elevrådsutbildning lyssnade jag med spetsade öron till den stolte rektorns berättelse om sin skolas engagerade elevråd. Som tradition hade Göingeskolan i Östra Göinge under många år serverat julmust till julbordet. Ett festligt inslag strax före jullovet. Kommunen har dock sedan några år tillbaka en hälsoprofil och kostenheten på kommunen tyckte inte att julmusten rimmade väl med denna profil. Så julmusten fick helt enkelt inte längre serveras. Såsom det ibland blir vid beslut som påverkar eleverna känslomässigt, så brusade stämningen upp och snacket gick om hur dåligt detta var hur gärna de ville ha kvar sin julmust till julbordet. Ofta blir det vid dessa situationer inte mycket mer än en stormig tid, innan det lägger sig och acceptansen dock med en touch dålig attityd infinner sig. Det som ibland kan göra skillnad, är när elevrådet plockar upp en fråga och lyckas spela ut sina kort demokratiskt och strategiskt. Elevrådet och elevrådsstyrelsen på Göingeskolan är här ett lysande exempel.
Efter det bistra beslutet om ett nej till julmusten förhörde sig elevrådet i klasserna och en namninsamling påbörjades. Näst intill alla eleverna på skolan samt även några lärare, skrev under på elevrådets lista om att de ville ha julmust till julbordet.
Elevrådsstyrelsen med den engagerade elevrådsordföranden i spetsen, gick till rektorn vilken sa att beslutet inte låg hos honom. Han berättade vilka beslutsfattarna var och att han kunde hjälpa till med att få namnlistorna att komma rätt.

Ordföranden i elevrådet skrev ett moget och logiskt argumenterande brev, utan några negativa attityder, där det klargjordes att elevrådet tyckte att det var okej att dricka julmust en gång per år. I skrivelsen beskrev han hur man inte skulle underskatta julmustens betydelse för eleverna. Han menade å elevrådets vägnar att den spelar en viktig roll för julstämningen och arbetsmiljön i slutet av höstterminen. Åsikten om att julmusten vid servering en gång per år inte skulle ha någon åverkan på hälsa eller tänder fördes också fram.
Brevet överlämnades sedan till den kostansvarige, vilken inte ville ta något beslut utifrån det uppkomna dilemmat mellan hälsoprofilen och elevrådets demokratiska önskan. Brevet och namnlistorna skickades därmed vidare till kommunens verksamhetschef. Stödet för elevers inflytande och värdet av deras demokratiska röst betonas tungt i såväl skollag, läroplan som i arbetsmiljölag. Glädjande beaktades elevernas önskan då verksamhetschefen efter att ha läst det kloka brevet och att ha sett de stiliga namnlistorna, gav sitt ja till julmusten.

Men den fantastiska berättelsen om deras elevinflytande slutar inte här! Verksamhetschefen ringde rektorn och berättade att hon skulle komma ner till skolan dagen efter med en skriftlig rapport och ett godkännande av julmustdrickande. Den briljante rektorn sa då att han skulle samla hela skolan i aulan morgonen därefter inför besöket. Likt en läcker collegefilm stegar så verksamhetschefen nästa morgon in i den fullsatta aulan och överlämnar där till elevrådets ordförande ett tjusigt dokument som bekräftar det officiella beslutet om att julmust får drickas en gång per år på vid Göingeskolans julbord. Jag önskar att jag hade fått vara med och lyssna till de rungande applåderna..!
Intresset för deras upprop blev stort. Lokala tidningar, Sveriges radio och även Expressen följde processen. Tänk vad reellt ett elevinflytande kan bli med en demokratisk namninsamling och ett klokt brev med väl underbyggda argument!

Vill ni också på er skola få till kommunikationen som leder till elevinflytande? Boka en elevrådsutbildning med Visionsfabriken!