9/2 – 17   Ystads Allehanda   –

Under en heldags elevskyddsombudsutbildning fick 42 elever från Skurups gymnasie- och högstadieskolor lära sig mer om vad ett skyddsombud egentligen har att tänka på. – Det handlar mycket om att eleverna själva ska lära sig att ta ansvar för den här typen av frågor, de ska vara delaktiga på ett tydligt sätt och själva se saker som kanske behöver förändras i deras skolmiljö, förklarar Jörgen Hagefjord, driftledare på Nils Holgerssongymnasiet. Onsdagens elevskyddsombudsutbildning är den andra i ordningen, inköpt från Visionsfabriken i Malmö. Utöver ren teori, inbegriper dagen även praktiska övningar för förbättrad kommunikation eleverna emellan. Läs mer om vår elevskyddsombudsutbildning i Skurup i följande artikel!