Vid vår elevrådsutbildning brukar vi ha en workshop där elevrådsrepresentanterna får jobba med en ”strategi för förverkligande av idéer”. Efter en stunds inspiration kring det entreprenöriella förhållningssättet, kreativitet och målsättning, får de kasta sig in i den spännande utmaningen att på 40 minuter, brainstorma fram en idé, söka reda på så mycket konkret information de kan, samt lägga en så smart strategisk plan som möjligt, för att idén ska kunna bli verklighet. Vid återsamlingen presenterar de för varandra sina idéer. Det är imponerande hur mycket de kan komma fram till och hinner planera på bara 40 minuter under vissa givna förutsättningar. Elevråden vid elevrådsutbildningen brukar vara förvånade över både sin egen och de andra gruppernas insats i övningen. Övningen som brukar ligga framåt slutet av elevrådsutbildningen syftar till att eleverna ska träna sig i att tänka stegvis och lösningsorienterat. Det är ofta bristen i just dessa egenskaper som gör att många elevråds viktiga och bra drömmar förblir just bara drömmar. Det finns inga förväntningar på att de ska förverkliga de under workshopen framkomna idéerna, dock är det inte sällan så ändå blir fallet.
Vid en elevrådsutbildning startade en grupp elever ut trötta och lite flamsiga, jag måste erkänna att jag till en början betvivlade att de skulle lyckas åstadkomma något seriöst med övningen. Mot slutet började de trots allt leverera (det är alltid häftigt att se hur någon eller några i en grupp kliver in och visar ledarskap) och strax därefter föddes en idé.
Deras presentation lät spännande och precis som många andra elevråd vid våra elevrådsutbildningar så förverkligade de sin idé. Jag fick några månader efter utbildning en häftig artikel skickad till mig… länk… där denna i trevliga ordalag beskrev elevrådets genomförande av den vid vår workshop födda idén.
Det är en stor glädje varje gång man får höra att vår utbildning skapar resultat i skola och samhälle. Och likt grädden på moset, då man får läsa om det i tidningarna.