Huvudingång

Huvudingång

En man hade under många år varit ensam klädesförsäljare i den lilla staden där han kände alla och alla kände honom. Men en dag flyttade en stormarkadskedja till staden för att helt försöka ta över staden… VFJuni10-3
SMARTA mål

SMARTA mål

Har du hoppat från tiometerstrampolinen på badhuset? Minns du känslan i maggropen, den speciella upplevelsen av att tyngdkraften hugger tag i dig…       VFAPR11
Dubbel kreativitet

Dubbel kreativitet

På slottets anrika bibliotek brinner det i den öppna spisen. Framför den sprakande brasan står det två chesterfields fåtöljer, med ett schackspel upphöjt i sin mitt…     VFNov11
Alive and kicking

Alive and kicking

Plötsligt gör ett av de yngre lejonen en ansmygning mot de stora Eland-antiloperna. Snart har avståndet kortats ner meter efter meter och under några minuter av hög anspänning…     VFMSept11
Multiplicerande kreativitet

Multiplicerande kreativitet

Under en ledarskapsutbildning fick jag prova på en spännande teambuldingövning. Slumpvis indelade i grupper, skulle vi under en begränsad tid bygga ett högt torn med hjälp av några spagetti, en snörstump och en bit tejp…       multiplicerande...
Unik möjlighet med unik talang!

Unik möjlighet med unik talang!

Jag blev väldigt berörd då jag hörde en pappa berätta om livsutvecklingen hos sina tre barn. Hans två äldre barn var från tidig ålder stjärnor i skolan med goda resultat på alla prov. Läxorna klarades av i en handvändning… VFFEB12 unik möjlighet med unik talang...