Vid en elevrådsutbildning med fyra skolor i Bjuv, fick jag under lunchen med några elevrådsrepresentanter och en lärare som också engagerar sig i ungdomsrådet, höra om ett spännande kommunikations-initiativ. Det hade diskuterats hur man skulle kunna få till ett bättre informationsflöde och en mer tillgänglig kontaktinformation mellan kommunledning, viktiga samhällsfunktioner och ungdomarna själva. Det mynnade ut i ett förslag där idén om en app presenterade för alla elever i år 4-9, vilka fick ge respons på hur en sådan skulle kunna utformas för att bli optimal ur ungdomarnas perspektiv.

Med det digitala verktyget får ungdomarna i kommunen nu information om vad som händer och när det händer. De ska också kunna få notiser och påminnelser. Appen verkar uppdateras kontinuerligt och de olika händelserna presenteras med attraherande och genomtänkt design.

En bred överblick skapas där allt ifrån öppettider på bibliotek och busstidstabeller tillgängliggörs, men också information kring vad som är på gång i fritidsgårdar, skatepark, badanläggningar och i kommunens olika föreningar.
Appen skapar en enkel och tillgänglig kommunikationskanal där varje barn och ungdom smidigt kan hitta kontaktinformation till politiker, fritidsgårdspersonal, elevhälsa, ungdomsmottagning, föreningar mm.
Elevråden bör också kunna nyttja appens funktioner och kontaktinformation, för vidare effektivt elevinflytande. Ofta står elevrådsrepresentanterna något handfallna inför vem de kan kontakta i olika frågor; Ung i Bjuv Appen underlättar här på ett bra sätt för sina unga demokratiska invånare.
I workshopen vi kör vid vår elevrådsutbildning dyker det ganska ofta upp idéer om appar. Jättekul att här få se en app som förverkligats efter elevernas tankar! Grattis till en snygg och praktisk app. Det var nog trots allt inte bättre förr…