23/10 -14    Bärgslagsbladet Arboga Tidning

På Högskolecentrum samlades under onsdagen cirka 50 stycken elevrådsrepresentanter från Stureskolan och Gädd- gårdsskolans olika klasser.
Målet var att utbilda eleverna i bland annat värdegrunder, positivt ledarskap och självkänsla. Liza Thunberg och Ebba Rosenholm, båda elevrådsrepresentanter från klass 6FG på Stureskolan, tycker att det är jättebra med en sådan här dag…
Arboga Tidning PDF utklipp

Elevrådsutbildning