10/6 -15   Annonsmarknan   –

Läckert utfall efter elevrådsutbildning!
Upprinnelsen till den här dagen var en utbildningsdag för elevrådets representanter. – Vi fick en hel dags utbildning där vi fick lyssna till en väldigt bra föreläsare…Grupparbetet handlade om att försöka hitta på och skapa projekt som kan vara positiva för eleverna vid skolan. När idén om Elevens dag kläcktes så nappade alla på den…
elevrådsutbildning