Med en helt fullbokad hösttermin av elevrådsutbildningar, elevskyddsombudsutbildningar och värdegrundsdagar, ja jag höll faktiskt på att säga framför mig, trots att det är höstlov och endast 7 veckor kvar till jullovet, känns det kul att äntligen få en liten lucka för ett blogginlägg…
Jag besökte här om veckan Eksjö för fjärde gången. I fjor körde vi en elevrådsutbildning steg I och i år blev det en elevrådsutbildning steg II. Utöver det har vi också kört två dagar för elevskyddsombudsutbildning och i december väntar en elevrådsutbildning för gymnasieskolan. #Taggad!
Vi hade en mycket trevlig dag med såväl engagerade elever som personal. Fin fika på förmiddagen och tacos till lunch gjorde knappast dagen mindre uppskattad!
Eleverna producerade lysande filmer vid filmskapar-workshopen som syftade till att ge information, väcka debatt och stärka elevrådets varumärke. Aktuella frågor som mobilanvändning, val av litteratur för bra lektioner och klassrumstemperatur dök upp vid den avslutande filmvisningen.
Vid samtal under och efter dagen med lärare och rektorer fick jag höra om hur man försöker inkludera elevråden på meningsfulla vis för ett reellt inflytande. T ex får några ur elevrådet vara med vid anställningsintervjuerna, där de får ställa sina frågor samtidigt som de kan svara på de ansökandes frågor ur ett elevperspektiv. Mycket läckert! Tänk om man fått prova på ett ansvar med den tyngden i så ung ålder! Lärorikt i allra högsta grad men framförallt ett smart tilltag för att finna de bäst lämpade lärarna.
Tankarna går till min schweiziske vän som berättat om hur man i hans hemland får göra provlektioner inför en klass som agerar jury före anställning…
Den ena skolan ska nu renoveras för 50 miljoner (om jag inte hörde fel), tänk vilken möjlighet för projektledaren att här bjuda in elevrådet och likaså vilken chans elevrådet har att engagera sig och se till att elevperspektiven blir hörda.
Elevrådsutbildning efter elevrådsutbildning, tröttnar du inte undrar vissa?… Nej, verkligen inte. Varje dag får jag chansen att på nära håll studera skolors försök och ambitioner att hitta vägar till att blir riktigt bra skolor, där elevernas röster räknas, lyssnas på och prövas i praktiken. Nästa vecka två dagar i Jämtland och sedan Täby Stockholm, over and out…