Jag älskar vår elevrådsutbildnings workshop ”strategi för förverkligande av idéer”. Dels för att den ger liv åt min egen kreativitet, genom alla nya spännande idéer jag får presenterade för mig, men framför allt för att jag får en ”inside information” kring dagens ungdomars upplevda frustrationer, problem, önskemål och drömmar angående dagarna och livet i skolan.
Vid en elevrådsutbildning i Nässjö visionerade några elevrådsrepresentanter i ett elevråd fram en bild av sitt ”drömklassrum”. Jag har tidigare hört om företag som jobbat mycket med att hitta den perfekta arbetsmiljön för att maximera sina anställdas produktivitet och kreativitet, men inte om någon skola som tagit det lika långt. Vid våra elevrådsutbildningar får vi ofta höra om att man vill ha soffor i uppehållsrummet, eller datorer åt alla elever och en del gånger drömmer eleverna om ett mer utvecklat café. Enligt det jag kallar för multiplicerande kreativitet, lät denna elevrådsgrupp sina idéer brytas mot varandra och fram föddes en ny och spännande vision. Bilden av drömklassrummet.
Likt företagen som försöker ta täten genom att finna vägar för bättre utveckling, sökte likaså detta elevråd en arbetsmiljö som skulle optimera deras tid i skolan för största möjliga inlärning. Drömklassrummet, med en miljö som skulle leda till produktivitet och kreativitet. Ett av målen med elevinflytandet i skolan, ett av målen med en elevrådsutbildning.
Eleverna berättade vid sin presentation med engagemang om hur drömklassrummet, denna utbildningssal, skulle vara och se ut. I rummet skulle det finnas tillgång till datorer för alla. Man skalle kunna sitta vid vanliga bord och stolar, men också i soffor om man ville det. I något hörn skulle man kunna slå sig ner i saccosäckar medan man i ett annat skulle kunna handla i ett café. Där skulle det finnas frukt, mackor och oboy. Hela rummet skulle vara inrett som ett mysigt café, med tavlor och lampor av inspirerande stil och en belysning som skapar känsla.
Skolungdomar stänger ofta själva dörrarna till möjligheter genom att tro att det inte finns några resurser. Att inspirera eleverna att våga prova och att testa sig fram, blir en viktig del av en elevrådsutbildning. Likaså är det ett viktigt fokus för varje lärare eller rektor som har elevrådet på sin skola som extra ansvar. Även jag har hängt kvar vid tanken och frågan kring om visionen om drömklassrummet är realistisk, vad den kan tänkas kosta att genomföra och vad som skulle kunna krävas för att den skulle förverkligas.
Det dröjer säkert innan vart och vartannat klassrum följer denna skara kreativa elevers inredningsbeskrivning, men kanske kunde en prototyp plockas fram? Kanske kunde de i Nässjö vara först ut med att testa vad ett drömklassrum leder till för resultat och utveckling? Tänk om det gav ett lysande studieresultat, tänk om elevernas upplevelse av ”hur kul det är att gå i skolan” boostades ett antal steg? Kanske skulle då denna prototyp sprida sig ut till skolor över hela vårt land?
Förr eller senare tror jag att detta klassrum kommer dyka upp. Kanske ett eller två per skola, kanske ytterligare flera på sikt… Så coolt, om det var just i Nässjö det hela började! Med en idé vid en kreativ workshop, en alldeles vanlig tisdag eftermiddag i september…

Bilder tagna vid en elevrådsutbildning i Klippan. Liknande idéer förverkligade i uppehållsrummet…