Vid en elevrådsutbildning i Svalöv jobbade elevrådet indelat i grupper med verktyget ”Strategi för förverkligande av idéer” (ett stående inslag vid vår elevrådsutbildnings grundkurs). En grupp verkade skena iväg på ett sidospår då planer på robotar som skulle assistera och komplettera lärarna blev tråden man valde att jobbade med efter brainstormingen.
Som vuxen måste man alltid försöka gå en fin balansgång mellan att styra upp allt för galna sidospår samtidigt som man uppmuntrar till kreativitet och påhittighet. ”Det går inte, vi har inte råd, det har vi provat förr, det vill inte jag, det skulle aldrig fungera här, jag kan inte, det är omöjligt… ” är alldeles för ofta förekommande uttryck i vår värld våra liv, vår skola och våra elevråd. Mer av; ge det en chans, se vad det leder till, vad spännande om det skulle fungera och heja på dig! Är vad vi behöver för att sveriges framtid ska genomsyras av finurliga uppfinnare och samhällsutvecklare.
Jag ska erkänna att jag vid detta tillfälle bet min tunga då det kanske inte var det mest applicerbara arbetsområdet för ett elevråd, men samtidigt hade jag bara veckan innan mött en matematiker som talat sig varm för de framtida robotlärarna i skolan. Kreativiteten och visionerna flödade då framtidens skola målades upp av denna elevråds-arbetsgrupp.
Eleverna presenterade sedan för den större gruppen sin idé och sin beskrivning av den framtida lärarassistenten. De hade funderade över kostnaderna och föreslog att sin skola skulle ställa sig till förfogande som testskola. De ville vara först ut med att prova den nya tekniken.
Jag anade en viss skepsis hos de andra eleverna då de ifrågasatte hur de tänkt och om de trodde på det hela.
Nedan citerar jag Steve Jobs samt bifogar en bild på en artikel som dök upp i dagens nyheter bara ett par dagar efter elevrådsutbildningen. Jag är glad att jag lät dem spinna vidare på sin idé 😉

”Here´s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things diffrently…Because the people who are crazy enough to think the can change the world are the ones who do.” – Steve Jobs

I början av nästa år ska två skolor i Stockholm ha en robot som extraresurs. – Det är ett utforskande projekt där målet är att vi ska lära oss mer, säger Preben Wik, en av KTH-forskarna bakom roboten…

http://www.dn.se/sthlm/roboten-som-ska-jobba-som-extralarare/