Efter elevrådsutbildningen på Dalhemsskolan i Helsingborg, gick jag som vanligt en runda för att kika på för ögat synbart elevinflytande på skolan. Vid elevrådsutbildningar jag håller landet över får man ofta jobba med att inspirera eleverna till att engagera sig mer. Ofta skriver elevråden långa önskelistor som man skickar till rektorn och sedan frågar man sig varför inget händer. Att ta plats i processer, att vara med och söka lösningar, att vara med och kläcka de nya idéerna som gör utveckling ur ett elevperspektiv möjligt, är viktigt. Det är också när detta sker som elevråden får känna på den ljuva smaken av att påverka sin tillvaro genom tanke, engagemang, ägarskap och stolthet. Det kan få gälla ALLT som påverkar elevernas upplevelse av att vara i skolan. Iallafall om vi ska ta arbetsmiljölag, skollag och läroplan på allvar. Och det ska vi förstås.

Många elevråd är inte nöjda med möjligheterna som finns till att kunna sitta skönt på raster. Det blir inte så sällan tyvärr så att när skolan väl satsar på att köpa in lite sköna soffor, så ser en del elever dem som studsmattor och hållbarhetstiden blir som bäst som med mjölk. Därefter vill man inte köpa in nya soffor. Det kan ibland ta alldeles för många år innan de nya årskullarna får göra ett försök med att förvalta några soffor i sitt uppehållsrum.
Vid rundvandringen efter elevrådsutbildningen på Dalhemsskolan var det ur detta perspektiv väldigt kul att få se resultatet av elevinflytande kombinerat med ett ambitiöst elevengagemang. Här hade man på slöjden själva gjutit och satt ihop ursnygga soffor och man hade även fräschat upp gamla möblemang genom att måla om dem och genom att byta ut tyget.

Dagen efter elevrådsutbildningen hade vi en halvdags elevskyddsombudsutbildning. En riktigt bra halvdag med engagerade elever som förstod sig på både skyddsronder, akuta ärenden men inte minst det systematiska arbetsmiljöarbetet. Eleverna imponerade särskilt genom att kunna prata om lärarnas påverkan på lektionernas arbetsmiljö under mycket mogna former. Det är ovanligt att högstadie-elever kan utrycka sig fullt ut snyggt och respektfullt då de reflekterar över personalens hantering och påverkan på arbetsmiljön. Ett nöje att få se nutida och framtida ledare i aktion!

Tack elevrådet och eleverna på Dalhemsskolan för dessa inspirerande exempel!